ЕК одобри договор за ваксината на “Модерна“

Европейс­ката комисия съобщи, че е одоб­рила договор за дос­тавка на вак­сината на “Модерна“. Договорът пред­вижда пър­воначална покупка на 80 млн. дози от името на всички дър­жави от ЕС, с въз­мож­ност да се поис­кат още до 80 млн. дози. Досега ЕК сключи договори за вак­сините на “Астра Зенека“, “Санофи“, “Янсен“ и “Пфай­зър“. “Модерна“ е американ­ско дружес­тво, водач в раз­работ­ването на нов вид вак­сини.