Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Парламентът отхвърли фарса на ГЕРБ с ВНС и „нова” конституция

Парламентът отхвърли фарса на ГЕРБ с ВНС и „нова” конституция

Със 111 гласа „за”, 93 – „против”, и 8 въз­дър­жали се пар­ламен­тът отх­върли пред­ложението за свик­ване на ВНС. И това е поред­ният резил на ГЕРБ, които въп­реки всички предуп­реж­дения за крах на тази идея не се отказаха от нея и до пос­ледно я защитаваха в пар­ламен­тар­ната зала.

В зала присъс­т­ваха 205 депутати.

За да бъде прието решението за свик­ване на ВНС, то трябва да бъде под­к­репено в зала със 160 гласа, което е 2/3 от всички народни пред­с­тавители.

След заявената твърда позиция от страна на „БСП за Бъл­гария“ и ДПС, които имат общо 95 народни пред­с­тавители, че няма да под­к­репят мнозин­с­т­вото в идеята му да промени основ­ния закон на страната, пар­ламен­тар­ната математика показа, че тези гласове няма как да бъдат съб­рани. През след­ващата сед­мица Кон­с­титуцион­ният съд ще гледа дело относно законосъоб­разоността на комисията към НС за новата кон­с­титуция, оглавявана от депутат­ката от ГЕРБ Десис­лава Атанасова. В комисията учас­т­ват само пар­тии от мнозин­с­т­вото – ГЕРБ, ОП, „Воля”, както и изк­лючения от ПГ на БСП Спас Пан­чев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие