Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Пандемията “изяде“ книгата

Пандемията “изяде“ книгата

Сега 30% спад на продажбите, през април и май драстично по-малко

С 30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година заради пан­демията, би тревога Асоциация “Бъл­гар­ска книга“. Дан­ните са от проуч­ване, проведено от бран­шовата организация сред книгоиз­датели и тър­говци. Наб­людава се общ спад при продаж­бите на книги между 20 и 30 процента от януари до октом­ври спрямо същия период през 2019 г., показва анкетата. Повече от половината от учас­т­валите посоч­ват април като месеца с най-малко приходи, след­ван от май. Именно през този период спадът в продаж­бите на книги е бил драс­тичен — от 50 до 70 на сто. Значителна част от анкетираните — 72 на сто, заявяват, че само час­тично са успели да въз­с­тановят дей­ността си след теж­кия удар, нанесен върху книж­ния биз­нес от март до май. Близо 30 процента от анкетираните пък са били принудени да намалят служителите си с до 20 на сто спрямо общия брой на пер­сонала отп­реди пан­демията.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие