Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Ваксините срещу COVID-19 – доброволни и безплатни

Ваксините срещу COVID-19 – доброволни и безплатни

Днес ще е готов и планът за имунизация, за него отговаря отделен щаб

Приехме Национал­ния план за готов­ност за пан­демия, заяви на брифинг в МС проф. Кос­тадин Ангелов. 

Основ­ните цели на плана са намаляване на заболяемостта и броя на засег­натите лица и осигуряване на оптимална въз­мож­ност за лечение на заболелите, съобщи минис­тър Ангелов.

Национал­ният план има общ харак­тер, той е прог­рамен документ, каза здрав­ният минис­тър.

 До чет­вър­тък Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването ще раз­работи национален план за вак­синиране срещу COVID-19, съобщи проф. Кос­тадин Ангелов. Той ще бъде пред­с­тавен на след­ващото заседание на МС за утвър­ж­даване. За пред­седател на коор­динацион­ния съвет за вак­синирането е проф. д-р Красимир Гигов, който е главен дирек­тор на БЧК.

“Вак­сините ще бъдат доб­роволни. Всеки бъл­гар­ски граж­данин, който пожелае да се вак­синира, ще има тази въз­мож­ност да го нап­рави. Те ще бъдат абсолютно без­п­латни“, под­черта проф. Ангелов.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...