Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет28012021

Брой 19, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална ГЕРБ изхарчил 3,2 милиарда на тъмно

ГЕРБ изхарчил 3,2 милиарда на тъмно

Парите за магистрали са дадени без търг и ясни критерии, коментира Димитър Данчев от БСП

Депутатът от БСП Димитър Дан­чев комен­тира в ефира на „Евроком” вчера пред­ложението на опозицията за решение на Народ­ното съб­рание за извър­ш­ването на одит в дър­жав­ното дружес­тво “Автомагис­т­рали” ЕАД. Причината за провер­ката на дружес­т­вото е, че в пос­лед­ните три години дър­жавата му е въз­ложила  изпъл­нение на раз­лични дей­ности, свър­зани със строител­с­т­вото, най-вече на пътища — автомагис­т­рала “Хемус“, отсеч­ката Мез­дра — Видин. “Тези поръчки въз­лизат на повече от 3,2 милиарда лева. Въз­ложени са без търг, както трябва да е според закона. Изпол­з­вана е вратичка в закона. Остава въп­росът — има ли това дружес­тво капацитета да извър­шва тази дей­ност? Как се гаран­тира защитата на дър­жав­ния интерес за качес­т­вото? Когато се въз­лагат поръчки без ясни критерии, без да е ясно как точно се под­бират кан­дидатите, които ще подиз­пъл­няват съот­вет­ната дей­ност, не е ясно как се гаран­тира ефек­тив­ното раз­ход­ване на дър­жавни сред­с­тва“, категоричен е социалис­тът.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...