Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Брюксел пак ни съди за мръсния въздух

Брюксел пак ни съди за мръсния въздух

Най-тежък е проблемът в София, Перник и Монтана

Тър­пението на Брюк­сел за мръс­ния въз­дух у нас свърши. Европейс­ката комисия пос­тави двумесечен ултиматум на Бъл­гария да докаже, че може да се справи с проб­лема. В противен случай ни зап­лаш­ват със съд. Пос­тиг­натите досега резул­тати са незадоволителни, тъй като страната ни все още не е започ­нала дейс­т­вително да прилага мерки, с които да се осигури спаз­ването на пределно допус­тимите стой­ности. Бъл­гария е съоб­щила, че повечето мерки се под­гот­вят или пред­с­тои да влязат в сила през 2024 година. Градовете с най-мръсен въз­дух у нас са София, Пер­ник и Мон­тана с превишение на фини прахови час­тици от 45 пъти над нор­мата. Сред градовете с превишени норми са и Видин, Плов­див, Горна Оряховица, Плевен, Бур­гас и Русе. Още миналата година Европейс­кият съд осъди страната ни заради трайно лошото качес­тво на въз­духа. Тогава съдът установи, че Бъл­гария не спазва изис­к­ванията за мак­симално допус­тими прахови час­тици във въз­духа. А взетите мерки според Европейс­ката комисия са недос­татъчни.

България

Икономика

Loading...

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие