Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Представиха сертификата за ваксинация и здравното досие

Представиха сертификата за ваксинация и здравното досие

С документа ще разполага всеки, който си е поставил втората доза от ваксината срещу COVID-19

Минис­търът на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов пред­с­тави сер­тификата за вак­синация срещу COVID-19, както и фун­к­ционал­ността на елек­т­рон­ното здравно досие. Докумен­тът се връчва на имунизирания при пос­тавяне на втората доза от препарата.

Всеки бъл­гар­ски граж­данин, който има елек­т­ронен под­пис, може да влезе в своето елек­т­ронно здравно досие и да раз­г­леда цялата медицин­ска инфор­мация за него, стана ясно при пред­с­тавянето на фун­к­ционал­ността на елек­т­рон­ното здравно досие, която услуга е вече дос­тъпна. В него се съдържа инфор­мация за елек­т­рон­ните нап­рав­ления, за оказана ден­тална помощ, елек­т­ронни рецепти, инфор­мация за кръводарявания, решения на ТЕЛК, там е и елек­т­рон­ният сер­тификат срещу COVID, ако пациен­тът има пос­тавени вак­сини, инфор­мация за кръв­ните му изс­лед­вания, както и за лич­ния му лекар.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие