Още 25 държави ще одобрят руската ваксина „Спутник V”

Повече от 50 страни са подали заявление да закупят от първото в света ефективно средство срещу COVID-19

Ръководителят на рус­кия дър­жавен инвес­тиционен фонд (RDIF) Кирил Дмит­риев заяви във втор­ник, че коронавирус­ната вак­сина “Спут­ник V“ ще бъде одоб­рена за упот­реба от 25 дър­жави през след­ващите няколко сед­мици, съобщи БНР.

“Нашата вак­сина “Спут­ник V“ вече е регис­т­рирана в 14 дър­жави. Ще имаме повече от 25 регис­т­рации през след­ващите няколко сед­мици“, каза Дмит­риев на вир­туал­ната среща на Светов­ния икономически форум в Давос, съоб­щава Рой­терс.

Повече от 50 дър­жави са подали заяв­ления за закупуване на вак­сината, добави още шефът на RDIF.

Броят на хората, излекувани от COVID-19 в Русия, дос­тигна 3 174 561. Според дан­ните от началото на пан­демията са нап­равени над 100 милиона теста за коронавирус.