Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Среден 3 за Борисов

Среден 3 за Борисов

Едва 21% желаят ГЕРБ пак на власт, половин България желае изцяло нова власт

Отк­риването на вак­сина срещу коронавируса и стар­тът на вак­синацията у нас значително са повишили оптимизма в бъл­гар­с­кото общес­тво (въз­родили са надеж­дата за нор­мализация на живота), сочат дан­ните на Аген­ция „Медиана”.

Но според социолозите това не се е отразило същес­т­вено на оцен­ките за правител­с­т­вото. Те продъл­жават да бъдат под­чер­тано отрицателни. Сред­ната оценка на правител­с­т­вото (по шес­тобал­ната сис­тема) е среден — 3.26 (3.22 през декем­ври).

Естес­т­вено, неудов­лет­вореността от управ­лението провокира и сил­ното желание за промяна във властта. За продъл­жаване на управ­лението на ГЕРБ (под една или друга форма) са 21 % от избирателите. За ново управ­ление, без учас­тието на ГЕРБ, са 51 %.

Гласовете за промяна“ обаче са силно раз­п­ръс­нати (некон­солидирани), докато привър­жениците за запаз­ване на статук­вото са плътно обединени около ГЕРБ и силно мотивирани да гласуват. Засега само четири пар­тии могат да бъдат сигурни, че ще преминат 4-процентната бариера за влизане в пар­ламента – ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и ДПС.

Още четири фор­мации се намират близо до бариерата и имат реални шан­сове да влязат в след­ващото Народно съб­рание – „Демок­ратична Бъл­гария”; „Изп­рави се! Мутри вън!“; ВМРО и коалицията НФСБ/”Воля”.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...