Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Агроолигархия

Агроолигархия

Агроолигархия

ЕС плаща милиарди на стотина едри фермери, за да създава бедност в България

Стотина едри фер­мери прибират лъв­с­кия пай от евросуб­сидиите за бъл­гар­с­кото земеделие. Начинът, по който парите се отпус­кат, изк­ривява целия сек­тор. Това показва детай­лен док­лад за земедел­с­кия сек­тор в най-бедната страна в ЕС, пуб­ликаван преди броени дни. Проуч­ването е нап­равено по инициатива на групата на “Зелените/Европейски свободен алианс“ в Европейс­кия пар­ламент, отбелязва в своя статия EURACTIV Бъл­гария.

Дан­ните показ­ват шокиращите неравен­с­тва в бъл­гар­с­кото земеделие. През 2018 година 2.4% от най-големите получатели на евросуб­сидии са приб­рали 45% от всички дирек­тни плащания от ЕС. Всеки един от тези едри бенефициенти е приб­рал по най-малко 100 хиляди евро суб­сидии. А 230 от най-едрите фер­мери са взели суб­сидии за 120 милиона евро в рам­ките на една година. Парите от ЕС зат­вър­ж­дават икономичес­ката мощ и засил­ват политичес­кото влияние на земедел­с­ката олигар­хия, сочи анализът.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...