Диксън се появи на „Герена“ без Сираков

Кандидат-купувачът на „сините“ Джо Дик­сън изненад­ващо се появи на „Герена“ без соб­с­т­веникът на клуба Наско Сираков Преди началото на прес­кон­ферен­цията пресаташето на Лев­ски Иво Йов­чев съобщи, че Сираков няма да присъс­тва по свое желание и че това е съг­ласувано с Дик­сън. Британецът обяви , че сдел­ката е на финал­ната права, но не пожела да раз­к­рие имената на пар­т­ньорите си. “От около 6 месеца преговаряме. Лев­ски е голяма марка и идеята ни е да инвес­тираме не само в пос­т­рояването на нов стадион, но и в тър­гов­ски цен­тър, за да може клубът да се самоиз­държа. Причината да получа такова голямо финан­сиране са успеш­ните ни сделки в САЩ. Адвокатите ми казаха, че всичко е почти готово и остават само някои фор­мал­ности. Акциите ще бъдат прех­вър­лени на бъл­гар­ско дружес­тво, което ще е на мое име. Сираков ще остане президент на клуба, а Стоилов е нашият първи избор за треньор и преговаряме с него“, заяви Дик­сън, като не отговори с какво финан­сиране Лев­ски ще започне сезона.