Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална На многая лета, посланик Митрофанова!

На многая лета, посланик Митрофанова!

На многая лета, посланик Митрофанова!

В навечерието на Деня на Русия ръководителката на дипломатическата мисия на РФ у нас празнува своя рожден ден

Днес Нейно Превъз­ходител­с­тво пос­ланич­ката на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария Елеонора Вален­тиновна Мит­рофанова праз­нува своя рож­ден ден.

Въз­питаник на великата руска дип­ломатическа школа — меж­дународ­ник, пар­ламен­тарист и общес­т­веник с впечат­ляваща кариера като първи зам.-министър на вън­ш­ните работи на Русия, зам. генерален дирек­тор и пред­седател на Изпъл­кома на ЮНЕСКО и ръководител на Федерал­ната аген­ция „Рос­сот­руд­ничес­тво”. И на пос­ледно, но не по важ­ност място – любяща съп­руга и майка.

Във всички тези житейски и професионални поп­рища Елеонора Вален­тиновна показва своя силен харак­тер, трудолюбие, хуманизъм, пат­риотизъм и жен­ска чув­с­т­вител­ност, която е особено нужна в днеш­ния кризисен свят.

Бъл­гарите много бързо припоз­наха Елеонора Вален­тиновна като иск­рен приятел и усетиха ней­ната топ­лота, жен­ска деликат­ност и обич към нашия народ и правос­лавна кул­тура. Кул­минация на тази взаимна емоция бе дарението на бюст на великия Фьодор Дос­тоев­ски на Народ­ната биб­лиотека в навечерието на 24 май.

Издателите и екипът на ЗЕМЯ чес­титят на пос­ланик Мит­рофанова ней­ния личен праз­ник, както и пред­с­тоящия на 12 юни национален праз­ник — Ден на Русия.

Желаем й дъл­голетие, крепко здраве и успехи в благород­ната мисия за пос­тигане на нови успехи във веков­ните и традиционни българо-руски отношения на дружба и духовна близост.

На многая лета, пос­ланик Мит­рофанова!

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...