Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална На многая лета, посланик Митрофанова!

На многая лета, посланик Митрофанова!

На многая лета, посланик Митрофанова!

В навечерието на Деня на Русия ръководителката на дипломатическата мисия на РФ у нас празнува своя рожден ден

Днес Нейно Превъз­ходител­с­тво пос­ланич­ката на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария Елеонора Вален­тиновна Мит­рофанова праз­нува своя рож­ден ден.

Въз­питаник на великата руска дип­ломатическа школа — меж­дународ­ник, пар­ламен­тарист и общес­т­веник с впечат­ляваща кариера като първи зам.-министър на вън­ш­ните работи на Русия, зам. генерален дирек­тор и пред­седател на Изпъл­кома на ЮНЕСКО и ръководител на Федерал­ната аген­ция „Рос­сот­руд­ничес­тво”. И на пос­ледно, но не по важ­ност място – любяща съп­руга и майка.

Във всички тези житейски и професионални поп­рища Елеонора Вален­тиновна показва своя силен харак­тер, трудолюбие, хуманизъм, пат­риотизъм и жен­ска чув­с­т­вител­ност, която е особено нужна в днеш­ния кризисен свят.

Бъл­гарите много бързо припоз­наха Елеонора Вален­тиновна като иск­рен приятел и усетиха ней­ната топ­лота, жен­ска деликат­ност и обич към нашия народ и правос­лавна кул­тура. Кул­минация на тази взаимна емоция бе дарението на бюст на великия Фьодор Дос­тоев­ски на Народ­ната биб­лиотека в навечерието на 24 май.

Издателите и екипът на ЗЕМЯ чес­титят на пос­ланик Мит­рофанова ней­ния личен праз­ник, както и пред­с­тоящия на 12 юни национален праз­ник — Ден на Русия.

Желаем й дъл­голетие, крепко здраве и успехи в благород­ната мисия за пос­тигане на нови успехи във веков­ните и традиционни българо-руски отношения на дружба и духовна близост.

На многая лета, пос­ланик Мит­рофанова!

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие