Български лекар участва в спасяването на Ериксен

Бъл­гарин беше сред дейс­т­ващите лица при шокиращия инцидент на Евро 2020 с Крис­тиан Ерик­сен. Дат­с­кият национал падна на терена без­жиз­нен в края на пър­вото полув­реме, а лекарите се бориха повече от 10 минути, за да го вър­нат към живота. Сред специалис­тите, които спасяваха Ерик­сен на терена, бе док­тор Вален­тин Великов. Бъл­гар­с­кият специалист често е канен като медицин­ско лице от УЕФА за важни мачове от европейс­ките тур­нири.