Близо 50 градуса измериха в Турция

Почти 50-градусова жега измъчва през пос­лед­ните дни Източна Тур­ция, като най-горещо във втор­ник е било в Джизре, окръг Шър­нак. Там тер­момет­рите показ­вали 49,1 градуса, съоб­щава тур­с­ката час­тна телевизия НТВ. Това е най-високата тем­пература, измер­вана досега в страната. В целия Източен Анадол тем­пературите превишават сред­ните за сезона, отбеляз­ват тур­ски медии. Горещо е и на много други места в страната, а усещането за тем­пературата на въз­духа превишава стой­нос­тите, отчетени от тер­момет­рите. Метеоролозите пред­виж­дат раз­х­лаж­дане в района на Мар­мара и Егейска Тур­ция, където се очаква дъжд и понижение на тем­пературите с 10 градуса.