Ива Митева отново е председател на Народното събрание

Народ­ните пред­с­тавители изб­раха Ива Митева от „Има такъв народ“ за пред­седател на пар­ламента. За кан­дидатурата й гласуваха 137 депутати, 99 се въз­дър­жаха, против беше само Георги Кадиев от ПГ на БСП. За Митева бяха „Има такъв народ“, „Демок­ратична Бъл­гария“, „Изп­рави се.БГ! Ние идваме“, както и ДПС. ГЕРБ и БСП гласуваха с въз­дър­жал се. Замес­т­ници на Митева ще са Вик­тория Василева от ИТН, Крис­тиан Вигенин от БСП, Росица Кирова от ГЕРБ, Татяна Дон­чева от ИНИ, Атанас Атанасов от ДБ.