„Единна Русия“ печели 49,42% при изборите за Държавната Дума

„Единна Русия“ печели 49,42% при изборите за Държавната Дума

Пар­тията на рус­кия президент Владимир Путин „Единна Русия“ печели 49,42% от гласовете по пар­тийни листи, сочат резул­татите при обработени 80,1% от протоколите за изборите за Дър­жав­ната Дума. Това съоб­щават от инфор­мацион­ния цен­тър на Цен­т­рал­ната избирателна комисия на Русия, пише Епицен­тър. След­ват Комунис­тичес­ката пар­тия на Рус­ката федерация (КПРФ) с 19,82%, Либерално-демократическата пар­тия (ЛДПР) — 7,55%, „Справед­лива Русия — за истината“ — 7,37% и „Нови хора“ — с 5,37%. Само тези пет пар­тии преодоляват 5-процентната бариера за влизане в дол­ната камара на пар­ламента.