Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Сираков представи новия УС на Левски

Сираков представи новия УС на Левски

Сираков представи новия УС на Левски

Соб­с­т­веникът на Лев­ски Наско Сираков пред­с­тави новия Управителен съвет (УС) на клуба. Адвокат Ивайло Ивков е новият изпъл­нителен дирек­тор, а в със­тава на УС влизат още Даниел Боримиров и Радос­лав Раз­попов, който е пред­с­тавител на генерал­ния спон­сор. От прес­кон­ферен­цията стана ясно, че ще има още хора, които да влязат в звеното. Към момента обаче не са извес­тни тех­ните имена, а Сираков заяви, че все още няма решение кои точно да са те.

“С генерал­ният ни спон­сор, обсъж­дахме доста нашироко виж­данията ни за управ­лението на Лев­ски. Стиг­нахме до единодушно решение, че този УС ще трябва да бъде от хора, които 24 часа в денонощието и 7 дни в сед­мицата мис­лят и работят за Лев­ски. Това не е пъл­ният със­тав на УС. Надяваме се до месец-месец и половина той да бъде допъл­нен. Новият изпъл­нителен дирек­тор на клуба е Иво Ивков. Зав­ръщането на Даниел Боримиров ще обедини почти всичко, което е вър­шил преди в клуба. Раз­читаме на сериоз­ните връзки, които е изг­радил през годините. Дани е човек, който е свър­зан с най-големите успехи на клуба през този век. При всички положения ще искаме да подоб­рим селек­цията в пър­вия отбор. Ако някой очаква гран­диозни тран­с­фери, този филм прик­лючи. Мак­симумът, който можем да вземем на Нова година, е двама-трима души. Бъдещите попъл­нения на Лев­ски ще бъдат избирани много внимателно. Раз­бира се, финан­совите параметри ще ги обсъж­даме с нашия генерален спон­сор. Те също са запоз­нати със ситуацията какво ни трябва на първо време“, заяви Сираков.

“До 10 дни ще отворим вак­синационен цен­тър пред стадион “Георги Аспарухов“. Трябва да се помисли хората с вак­сини да могат да посещават мачове. Виж­дате как е нав­сякъде по света. Нищо не кос­тва вак­синираните хора спокойно да присъс­т­ват на фут­бол­ните срещи. Апелирам власите да преос­мис­лят своето решение срещите в София да са без зрители. Всеки един мач, в който Лев­ски играе на празен стадион, ни кос­тва над 100 000 лева“, каза още соб­с­т­веникът на Лев­ски.

Сираков сподели мнението си за кон­г­реса, на който Борис­лав Михай­лов бе преиз­б­ран за президент на БФС, както и за новия Изпъл­ком: “Не съжалявам, че под­к­репих Борис­лав Михай­лов. Абсолютно зас­тавам зад това мое решение. А като имате въп­роси, оттук нататък ще ги отп­равяте към Боби Михай­лов и новия Изпъл­ком. Там много неща не ми харесаха. Особено със­тава на новия Изпъл­ком. Аз съм за сериозна промяна, но трябва да я нап­рави Боби Михай­лов. С този Изпъл­ком не виж­дам как ще го нап­рави. Вече не вяр­вам. Пред­лагам да се даде въз­мож­ност на Боби, който лично на мен ми обеща, че ще има сериозни промени. Надявам се да ги нап­рави и да не ме накара да съжалявам за под­к­репата. Шегувам се, раз­бира се. Пак ще го под­к­репя, ние сме прекалено близки приятели. Този път се надявам и вяр­вам, че той ще намери сила в себе си, да промени нещата. Бъл­гар­с­кият фут­бол има крещяща нужда от абсолютен рес­тарт, няма повече време за губене.“

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...