Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална В България не се прилагат ваксини с изтекъл срок на годност

В България не се прилагат ваксини с изтекъл срок на годност

В България не се прилагат ваксини с изтекъл срок на годност

В Бъл­гария не се прилагат вак­сини срещу коронавирус­ната инфек­ция, които да са с изтекъл срок на год­ност, каза пред жур­налисти дирек­торът на Изпъл­нител­ната аген­ция по лекар­с­т­вата Бог­дан Кирилов. По думите му неиз­пол­з­ваните остатъчни количес­тва от флакони ще бъдат бракувани и унищожени, съг­ласно процедурата в Бъл­гария.

По отношение на вак­сината, произ­ведена от “Пфай­зер“, Европейс­ката аген­ция раз­г­леда докумен­тацията, предос­тавена от произ­водителя, и препоръча срокът на год­ност да бъде променен от шест на девет месеца и това беше одоб­рено от ЕК през сеп­тем­ври, припомни Кирилов. Това ще важи за всички вак­сини, произ­ведени след сеп­тем­ври, както и за произ­ведените след юни 2021 година.

Това, което довежда до обър­к­ване, е раз­ликата в инфор­мацията в крат­ката харак­терис­тика на вак­сината и реално одоб­рения срок на год­ност, каза още Кирилов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...