Редица страни ограничават пътуването до Южна Африка заради Омикрон

В опит да спрат раз­п­рос­т­ранението новия вариант на COVID-19 — Омик­рон, редица страни по света ограничиха движението и полетите от и до Южна Африка. Въп­реки мер­ките Омик­рон вече е раз­п­рос­т­ранен на повечето кон­тиненти от Нидер­лан­дия до Хон­конг и Авс­т­ралия. В Европа новият вариант е регис­т­риран в Гер­мания, Чехия, Италия и Великоб­ритания. В Нидер­лан­дия 61 път­ници дадоха положителен резул­тат за Covid след прис­тигане от Южна Африка, 13 от тях заразени с Омик­рон — новия, по-заразен вариант на коронавируса. Бъл­гар­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво препоръча избяг­ване на пътуванията до Южноаф­рикан­с­кия регион.