Магдалена Андершон представи новото правителство на Швеция

Магдалена Андершон представи новото правителство на Швеция

Пър­вата жена премиер в историята на Швеция, Маг­далена Андер­шон, пред­с­тави вчера новото правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото. Андер­шон, лидер на Швед­с­ката социал­демок­ратическа работ­ническа пар­тия, беше изб­рана в понедел­ник за премиер от пар­ламента за втори път в рам­ките на по-малко от една сед­мица. Тя вече беше изб­рана за премиер миналата сряда, но подаде оставка броени часове по-късно, след като Пар­тията на зелените оттегли под­к­репата си за нея заради изгубен вот за бюджета. По-късно пар­ламен­тът прие бюджета, пред­ложен от опозицията. Андер­шон официално встъпи в длъж­ност вчера.