Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Румен Радев: Необходима е стратегия за преодоляване на демографската криза

Румен Радев: Необходима е стратегия за преодоляване на демографската криза

Румен Радев: Необходима е стратегия за преодоляване на демографската криза

Модер­низацията на икономиката, повишаването на качес­т­вото в образованието, гаран­тирането на сигур­ността на граж­даните и въз­в­ръщането на чув­с­т­вото за справед­ливост в общес­т­вото, са сред най-важните стъпки, заяви дър­жав­ният глава

Пос­ледовател­ните социално-икономически политики, ориен­тирани към младите и уяз­вимите, са необ­ходимост за преодоляване на демог­раф­с­ката криза в Бъл­гария. За да пос­тиг­нем демог­раф­ска устой­чивост, трябва да съз­дадем благоп­риятна среда, която раз­к­рива пер­с­пек­тиви за раз­витие на младежите и всички уяз­вими социални групи, заяви дър­жав­ният глава Румен Радев, който се срещна с д-р Наталия Канем, заместник-генерален сек­ретар на ООН и изпъл­нителен дирек­тор на Фонда на ООН за населението. На срещата присъс­тва и вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, съобщи прес­цен­търът на президен­т­с­т­вото. Срещата се със­тоя преди домакин­с­т­вото на нашата страна на меж­дународна кон­ферен­ция, пос­ветена на демог­раф­с­ката устой­чивост, с учас­тието на пред­с­тавители на страни от Европа и Цен­т­рална Азия, която ще се проведе под пат­ронажа на дър­жав­ния глава Румен Радев.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...