Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Нинова: Да помогнем на местната власт

Нинова: Да помогнем на местната власт

Кметове на БСП обсъдиха с ръковод­с­т­вото на пар­тията належащите проб­леми пред общините с оглед здрав­ната, икономичес­ката и социал­ната криза. Работ­ната група “Регионално раз­витие“, определена за преговори за правител­с­тво, запозна градоначал­ниците с дис­кусията с другите пар­тии. Обсъдени бяха и пред­ложения за бюджет за 2022 г. Кметовете нап­равиха пред­ложения за промени в ЗУТ и ЗОП в новото Народно съб­рание. Те изразиха становища по редица наболели въп­роси като общин­ско здравеопаз­ване, меж­дуселищен тран­с­порт, ВИК сек­тор, повишаващите се цени на енер­гоносителите, реална финан­сова децен­т­рализация. Тех­ните пред­ложения ще залег­нат в законодателни инициативи в 47-то Народно съб­рание.

“Трябва да се помогне на мес­т­ната власт, която е най-близо до хората и поема пър­вите удари в кризата, и БСП може да е социал­ният гарант за това“, заяви Кор­нелия Нинова.

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...