Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Лавров: САЩ непрекъснато разпалват истерия по руските граници

Лавров: САЩ непрекъснато разпалват истерия по руските граници

Лавров: САЩ непрекъснато разпалват истерия по руските граници

САЩ обг­радиха Русия от всички страни с военни бази и раз­пал­ват истерия, каза рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров пред учас­т­ниците в годиш­ната научна прог­рама „Диалог за бъдещето“. Според него „фак­тът, че САЩ са обг­радили Русия от всички страни със своите военни бази, вероятно вече е нещо, което всеки ученик знае, и въп­реки това тази истерия неп­рекъс­нато се раз­духва по рус­ките граници“, пише Епицен­тър.

“В Азиатско-тихоокеанския регион, където дос­коро преоб­ладаваха положителни, кон­с­т­рук­тивни, обединяващи тен­ден­ции, тен­ден­ции за тър­сене на кон­сен­сус и ком­п­ромис, се въвеж­дат схеми на отк­рита кон­ф­рон­тация за сдър­жане на някои страни от други страни“, каза Лав­ров. „Сега президен­тът на САЩ Джо Бай­дън свиква среща на върха „на демок­рациите“. Абсолютно самоволно дефинира списъка от 110 дър­жави — това пов­дига огромен брой въп­роси, като идеята за самата среща на върха на демок­рациите, която пред­полага… самоп­рис­военото право от Вашин­г­тон да определя кой е демок­рат и кой не. Защо точно демок­рацията в американ­с­кия смисъл трябва да се раз­г­лежда като идеал­ната форма на социална организация?“, каза Лав­ров.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...