Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Илияна Йотова: Само с професионална и независима правосъдна система ще успеем да възстановим държавността

Илияна Йотова: Само с професионална и независима правосъдна система ще успеем да възстановим държавността

Работим за въз­с­тановяване на дър­жав­ността, за край на без­законието, за връщане на справед­ливостта и зачитане правата и интересите на бъл­гар­с­ките граж­дани. Задъл­жително условие да пос­тиг­нем това е професионален и независим бъл­гар­ски съд, независима правосъдна сис­тема — най-важният фун­дамент на нашето общо бъдеще“. Това заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на тър­жес­т­веното чес­т­ване на 25-годишнината от въз­с­тановяването на дей­ността на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...