Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална 80% от народа без спестявания

80% от народа без спестявания

80% от народа без спестявания

Около 20% от българите са тези, които забогатяват и трупат повече депозити

Въп­реки че депозитите се увеличават, много малка част от бъл­гарите успяват да спес­тяват, заяви вчера по национал­ното радио Тихомир Тошев, кредитен кон­сул­тант. „Мал­ките депозити намаляват и се тег­лят. Масовият бъл­гарин не може да заделя и даже харчи част от заделеното. Около 20% от бъл­гарите са тези, които забогатяват и трупат повече депозити. 80% по-скоро са в другата част, където им се налага дори да хар­чат част от мал­ките си спес­тявания“, обясни той. Относно сроч­ните депозити Тошев посочи, че бан­ките, които пред­лагат такива депозити, вече са много малко, а повечето изобщо са премах­нали тази въз­мож­ност. „Всички големи банки нямат лихви по депозитите. Бан­ките са пълни с пари. Тъкмо бяха позаг­лъх­нали пос­ледиците от предиш­ната световна финан­сова криза и се появи COVID кризата, която, въп­реки че не е тол­кова тежко финан­сова, пак събуди спес­товни нас­т­роения. В момента бъл­гарите дър­жат над 62 милиарда лева в бан­ките, а на бан­ките това им е раз­ход. Раз­дадените кредити са 28 милиарда лева. Другите пари тежат на бан­ките, затова те не плащат лихви по депозитите. За свръх­налич­ности бан­ките въведоха такси — ако вие сте спес­тили над 400 хил. лева, бан­ката ви взема и такса“, припомни Тошев. Той под­черта, че тъй като повечето банки не плащат никакви лихви върху спес­тените сред­с­тва, хората си дър­жат парите в обик­новени раз­п­лащателни сметки.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...