Сараево с най-мръсен въздух в света

Вчера сут­ринта Сараево осъмна с най-мръсния въз­дух в света, сочат данни на специализирания сайт IQAir. В 07:00 ч. сут­ринта столицата на Босна и Хер­цеговина имаше индекс на замър­сеност (AQI) 287, изп­ревар­вайки сериозно Лахор (224), Делхи (216), Ухан (196) и Кал­кута (174). Сред десетте най-големи градове или столици с най-лошо качес­тво на въз­духа в света се нарежда и хър­ват­с­ката столица Заг­реб (173), след­вана от Бел­г­рад (170). Бъл­гар­с­ката столица София е на девето място по AQI индекс — 164. Според дан­ните на IQAir качес­т­вото на въз­духа в Сараево вчера сут­ринта е било „много нез­д­равос­ловно“, като допълва, че кон­цен­т­рацията на фини прахови час­тици PM2.5 е 47,4 пъти по-висока от препоръчаните стой­ности на годишна база на СЗО.