Сребро за Беломъжев от Европейското в Чепеларе

Сребро за Беломъжев от Европейското в Чепеларе

Станимир Беломъжев спечели сребро на продъл­жаващото край Чепеларе Eвропейско пър­вен­с­тво по ски-ориентиране. Бъл­гаринът се нареди втори на дъл­гата дис­тан­ция, като по 30-километровото трасе финишира само 20 секунди след нор­вежеца Йор­ген Бак­лид, брон­зът бе за Анд­рей Ламов от Русия. Станимир остана на крачка от медалите още в пър­вия ден на шам­пионата, като се нареди чет­върти в сприн­товата дис­тан­ция. След това преди два дни мал­шанс с изс­куб­нат от ската автомат поп­речи на най-добрия ни със­тезател да спечели отличие в сред­ната дис­тан­ция, въп­реки че бе лидер до пета точка.