Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Инфлацията ще ни мъчи години наред

Инфлацията ще ни мъчи години наред

Инфлацията ще ни мъчи години наред

Цените в България ще се покачват чувствително до средата на десетилетието, прогнозират експертите от рейтинговата агенция “Фич“

Цените в Бъл­гария ще продъл­жат да се покач­ват чув­с­т­вително и този процес, случ­ващ се със скорост, необичайна от почти 14 години насам, няма да се забави през нас­тоящата година. И вероятно ще продължи, макар и в по-смекчен вариант до средата на десетилетието, прог­нозират екс­пер­тите от рей­тин­говата аген­ция “Фич“. Този процес може да се задържи в близ­ките няколко години и ще е особено видим в цените на храните. Според “Фич“ сред­ната инф­лация в страната през 2022 г. ще се повиши до 5.2%. Това рав­нище е по-оптимистично от прог­нозите на финан­совото минис­тер­с­тво в София.

БНБ пък очаква инф­лацията да отчете пик до средата на годината, като в края й се върне на нивата от декем­ври 2021 г. В края на миналата година Национал­ният статис­тически инс­титут отчете годишна инф­лация 7.8%. Финан­совото минис­тер­с­тво очаква сред­ногодиш­ната инф­лация за 2022 г. да бъде между 6 и 7 процента , а пикът да бъде през март-април.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...