Експерт: Храните може да поскъпнат до 200%

Свалянето на ДДС едва ли ще се отрази на цената на насъщния, смята доц. Огнян Боюклиев от БАН

От Бъл­гар­с­ката академия на науките прог­нозираха въз­можен над 200% скок в цените на храните при песимис­тич­ния вариант и 50% при оптимис­тич­ния. Доц. Огнян Боюк­лиев от Инс­титута за икономически изс­лед­вания очаква поне два пъти пос­къп­ване на основ­ните храни, ако вой­ната в Украйна продължи. Тази сряда управ­ляващите пред­ложиха нулеви ставки на ДДС на хляба и още редица антиин­ф­лационни мерки. По думите на доц. Боюк­лиев в пакета от мерки на властта има повече политика и много по-малко икономика. Той смята, че свалянето на ДДС ще помогне до извес­тна степен на хлебоп­роиз­водителите, но едва ли ще се отрази на цената. Икономис­тът напомни, че в големите градове хляб се продава в големите вериги хипер­мар­кети от заготовки и това измес­тва произ­водителите.

Боюк­лиев определи като “хубава“ отс­тъп­ката от 25 стотинки на литър при зареж­дане на бен­зин А95 и дизел, но даде за пример Гър­ция с такава под­к­репа за ост­ровите. Прин­ципът е да се избира групата, която е най-засегната от инф­лацията.