Предсрочните избори стават неизбежни

Заради изгонените руски дипломати БСП спира преговорите за кабинет, не иска Петков за премиер

Стопираме всякакви преговори за правител­с­тво с „Продъл­жаваме промяната“ (ПП), заяви вчера вицеп­ремиерът в оставка и лидер на БСП Кор­нелия Нинова след заседание на Изпъл­нител­ното бюро и пар­ламен­тар­ната група на пар­тията. Социалис­тите обявиха, че са готови да се вър­нат на масата на преговорите с ПП само ако Кирил Пет­ков не бъде премиер като знак на поемане на отговор­ност за изгон­ването на 70-те членове на рус­кото посол­с­тво.

С това решение на БСП пред­с­роч­ните избори стават на прак­тика неиз­бежни, защото ГЕРБ, ДПС и „Въз­раж­дане“ са за раз­пус­кане на пар­ламента, а „Има такъв народ“ също пос­тавя условия за ново правител­с­тво на ПП, но без учас­тието на Пет­ков и Асен Василев. Пет­ков обаче обяви, че той ще бъде номинацията на пар­тията си за министър-председател.