Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Едва 4% от българите живеят нормално

Едва 4% от българите живеят нормално

37% от народа ни е могъл да свърже двата края през 2021 г.

Делът на населението, което може да свърже двата края трудно или много трудно, варира от 37 на сто в Бъл­гария и 9,2 на сто във Фин­лан­дия. Това сочи пуб­ликуваното вчера най-ново изс­лед­ване на европейс­ката статис­тическа аген­ция Еврос­тат, сис­тематизирала база с данни, показ­ващи въз­дейс­т­вието на пан­демията от COVID-19 върху 11 страни от ЕС. Дан­ните обх­ващат периода на чет­вър­тото тримесечие на 2021 г. Един­с­т­вено в Бъл­гария (сред посочените от ЕС страни) делът на граж­даните, които не са изпит­вали никакви или почти никакви зат­руд­нения да пос­рещат раз­ходите си за живот, са едва 4,4 на сто през чет­вър­тото тримесечие на миналата година. Най-висок е показателят във Фин­лан­дия, като цели 43,7 на сто от фин­лан­д­ците не са имали зат­руд­нения при пос­рещане на раз­ходите си.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие