Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Едва 4% от българите живеят нормално

Едва 4% от българите живеят нормално

37% от народа ни е могъл да свърже двата края през 2021 г.

Делът на населението, което може да свърже двата края трудно или много трудно, варира от 37 на сто в Бъл­гария и 9,2 на сто във Фин­лан­дия. Това сочи пуб­ликуваното вчера най-ново изс­лед­ване на европейс­ката статис­тическа аген­ция Еврос­тат, сис­тематизирала база с данни, показ­ващи въз­дейс­т­вието на пан­демията от COVID-19 върху 11 страни от ЕС. Дан­ните обх­ващат периода на чет­вър­тото тримесечие на 2021 г. Един­с­т­вено в Бъл­гария (сред посочените от ЕС страни) делът на граж­даните, които не са изпит­вали никакви или почти никакви зат­руд­нения да пос­рещат раз­ходите си за живот, са едва 4,4 на сто през чет­вър­тото тримесечие на миналата година. Най-висок е показателят във Фин­лан­дия, като цели 43,7 на сто от фин­лан­д­ците не са имали зат­руд­нения при пос­рещане на раз­ходите си.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...