Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Президентът не е получавал доклад на ДАНС за руските дипломати

Президентът не е получавал доклад на ДАНС за руските дипломати

Президентът не е получавал доклад на ДАНС за руските дипломати

Кабинетът носи отговорност, последствията може да са много сериозни, заяви Румен Радев по повод изгонването на 70 дипломати от мисията на РФ

В президен­т­с­ката инс­титуция не е пос­тъп­вал док­лад на ДАНС по темата за екс­пул­сирането на 70 руски дип­ломати и служители. На Съвета по сигур­ност към МС, проведен на 9 юни, тази тема не фигурира в пред­варително обявения дневен ред. Тя е пов­диг­ната вътре за обсъж­дане по прин­цип, но по нея няма взето решение, заяви президен­тът Румен Радев.

Той уточни, че при зав­ръщане на пред­с­тавителя на президен­т­с­ката инс­титуция и споделяне как е протекъл Съветът, от президен­т­с­т­вото е изп­ратено писмо към сек­ретаря на Съвета по сигур­ност към МС с въп­рос за взетите решения. Отговорът е: Няма прието гласувано решение на този съвет. Това ясно показва, че явно решенията на правител­с­т­вото се вземат по някакъв паралелен механизъм, каза президен­тът.

Дори да бъде в оставка, правител­с­т­вото носи отговор­ност за своите дейс­т­вия, каза президен­тът от Мад­рид. Пос­лед­с­т­вията може да са във всички посоки и много сериозни, най-вече за дип­ломатичес­ката ни мисия в Мос­ква. По този начин не може да се вземат решения в изпъл­нител­ната власт по един тол­кова важен въп­рос, каза Радев.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...