Петков зове депутати да загърбят партиите си

Министър-председателят Кирил Пет­ков заяви вчера, че няколко народни пред­с­тавители тряб­вало да решат към кого да бъдат лоялни — към пар­тията или „към всички нас“, без да кон­к­ретизира към кого точно се обръща. От ГЕРБ и „Въз­раж­дане“ обвиниха управ­ляващата пар­тия, че брутално купува депутати, за да под­к­репят втори кабинет с ман­дата на „Продъл­жаваме промяната“.