Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче

Ако сърцето ти бие отляво - отговорен си пред най-святата идея!

За своите 131 години история Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия е имала много пред­седатели. Някои са били чисто пар­тийни кадри, някои — реални лидери и дър­жав­ници. И въп­реки това досега общото между тях е, че са успявали да пос­тавят общата пар­тий­ната кауза над лич­ния интерес. Димитър Благоев даже не е имал длъж­ността на пред­седател, но е общоп­риз­нат като баща, вдъх­новител и организатор на социалис­тичес­кото движение. Георги Кир­ков е бил духовен лидер с огнено перо на пуб­лицист, оратор и пар­ламен­тарист. Георги Димит­ров се е изп­равил пред фашис­т­кия съд и е защитавал своята кауза, кол­кото и обречена да е изг­леж­дала в онзи момент. Тодор Жив­ков, дър­жейки в ръцете си цялата фор­мална и нефор­мална власт в дър­жавата, се е оттег­лил, за да не затъне…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...