Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Държавата на вечно изненаданите чиновници

Държавата на вечно изненаданите чиновници

Бъл­гария е странна дър­жава – откакто същес­т­вува т.нар. демок­рация, декем­в­рийс­ките виелици изненад­ват дър­жавата и столична община, които не успяват да организират мер­ките за почис­т­ване и обезопасяване. Така беше и на два пъти през пос­лед­ния месец, когато пред­виж­дани от синоп­тиците поне сед­мица по-рано обилни снеговалежи също „изненадаха” влас­тимащи и чинов­ниците, които премиерът Бойко Борисов ту провожда да ловят снежинки, ту – при дуп­ките по пътищата. За три ман­дата нито беше съз­даден механизъм за борба срещу снежин­ките, още по-малко бяха запъл­нени дуп­ките. А добре го каза и народът: Това, което нашите баби наричаха зима, днес управ­ляващите го наричат бед­с­т­вие. Вчера отново страната бе блокирана от сняг, в столицата близо два милиона работещи и учащи чакаха дълго автобус или бяха блокирани в звер­ски зад­ръс­т­вания. Въп­росът е докога?! Същото важи за т.нар. „срутища”, които оставят цели региони без тран­с­порт и връзка със света. Така беше с пътя София-Самоков, останал зат­ворен два дни, а в Родопите имаха много по-малко къс­мет – там с месеци ще раз­чис­т­ват и въз­с­тановяват пътя Смолян-Мадан. Но как да е иначе, щом дър­жавата от години не се занимава с това, което е нейно задъл­жени – да организира преван­тивна защита. Модерно е да я обявяват за „лош стопанин”, но тя е такава не по прин­цип, а когато сама абдикира от отговор­ности или ги въз­лага на час­т­ници, за които е важен не общия, а лич­ния икономически интерес. Дър­жава, която не може даже да преб­рои опас­ните скали пок­рай пътищата, да преб­рои и да уточни соб­с­т­веността на язовирите на своя територия, е болна от управ­лен­ска анемия. Защо и как преди 1989 година дър­жавата се справяше с тези си задъл­жения без­п­роб­лемно? Ами защото бе преди всичко социална дър­жава, докато днеш­ната умиш­лено бе лишена от тази си най-важна харак­терис­тика. И на Запад, и на Изток успешни са дър­жави с две основни харак­терис­тики – да бъдат социални и в тях да има ясен ред и отговор­ности. Върху това трябва да се замис­лим ние-потърпевшите, докато си чакаме рейса в снеж­ната утрин. Време за мис­лене в след­ващите студени дни ще имаме дос­татъчно…

Теофан Гер­манов

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...