Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 227, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Обаче Да бъдеш Виктор

Да бъдеш Виктор

Унгар­с­кият премиер Вик­тор Орбан спечели за трети пореден път мнозин­с­тво от две трети. Вик­тор отново значи „Победител” – в пряк и преносен смисъл. Огром­ните победи на Владимир Путин в Русия, на Орбан в Унгария очер­тават лидер­с­т­вото на бъдещето –решително, силно, пат­риотично, социално, кон­сер­вативно. И това, въп­реки злос­т­ните атаки, натиска от вън­шни сили, финан­сите и медиите на Сорос. Събитията доказаха: Вашин­г­тон и Брюк­сел не са без­г­решни, и там царят всъщ­ност е гол…Партията на Орбан ФИДЕС съчетава успешно кон­сер­ватив­ната идеология и хрис­тиян­с­т­вото с редица социални политики и без­ком­п­ромисни мерки срещу монополите и бан­ките, в защита от миг­ран­т­с­ките потоци, за укреп­ване на традицион­ното семейс­тво. Орбан е идеологът на дес­ния прочит на нелиберал­ното общес­тво (време е и за ляв прочит, а социалис­тите в Анг­лия, Пор­тугалия и БСП у нас, начело с Кор­нелия Нинова, са един­с­т­вените леви в ЕС, които имат успехи, точно защото имат работещи идеи и прак­тики в тази посока на отричане на проваленото статукво). Стожер е на национал­ната дър­жава, праг­матик и балан­сьор във вън­ш­ната политика — членувайки в ЕС и НАТО, Будапеща намира пътища към Русия и Китай. Може да се спори дали повече кон­сер­ватив­ното или социал­ното (мес­т­ната плат­форма на ПЕС бе сразена с едва 11% вот) е над­деляло за победата, но на неолиберал­ното статукво и кор­поратив­ния глобализъм бе нанесен пореден звучен шамар след Брек­зит, след Тръмп, с победата и огром­ната популяр­ност на водената от Румен Радев политика у нас, с избор­ния шамар срещу Мер­кел и Шулц (завър­шил с обречен брак по сметка между тях), с краха на сис­тем­ните пар­тии и с въз­хода на патриотично-консервативни и автен­тично леви пар­тии в целия ЕС. С изборите в Унгария ще се засили походът срещу под­мяната на автен­тич­ните европейски идеи (социална, хрис­тиян­ска, на съюз на национал­ните дър­жави) с идеи-менте (евроат­лан­тически цен­ности, неолиберализъм, джен­дър). Поуката за нас–България има много сход­с­тва по територия, население, историческа съдба, общес­т­вени нас­т­роения с Унгария. Време е и ние да кажем: Бъл­гария е страна без „начал­с­тва”, сами съз­даваме и отвоюваме съд­бата си!

Теофан Гер­манов

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...