Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче ЧУМАТА!

ЧУМАТА!

Самото произ­насяне на тази дума буди у хората най-лоши асоциации. А при мисълта, че ТЯ може да зарази и покоси свинете в цялата страна, е нап­раво ужасна. Всички се молим това да не се случи. Иначе…

Тепърва специалис­тите ще анализират причините за появяването у нас на африкан­с­ката чума по свинете, можеше ли тя така бързо да обх­ване цяла Северна Бъл­гария и да пробие на юг? Адек­ватни ли са мер­ките срещу нея? Тези мисли ме въл­нуваха и когато започ­наха да избиват овцете и козите в Стран­джа. В Стран­джа, която в световен мащаб бе най-гъсто населената с животни район на 1000 декара стопан­сивана земя. Да, в света! Очак­вах да чуя и да прочета това. И като не мога друго да сторя срещу идващото бед­с­т­вие, реших да кажа онова, което не чух. В миналото, преди Втората световна война, Бъл­гария имаше една от най-добрите в Европа ветелинарни служби. Аз помня това време: модерни ветеринарни лечеб­ници, опитни лекари, които знаеха колко и какви животни отг­леж­даха във всяко семейс­тво. А както се знае тогава 85 процента от населението беше сел­ско, то значи прак­тически ветеринарите поз­наваха, следяха и под­помагаха цялото живот­новъд­с­тво в страната. Болести по живот­ните е имало и ще има винаги, но дър­жавата трябва да има организацията и грижата за здрав­ното със­тояние на тези животни.

Помня и как бе организирано ветеринар­ното дело и при кооперираното сел­ско стопан­с­тво. Освен дър­жав­ните ветеринарни служби и всяко ТКЗС и АПК имаха соб­с­т­вени ветеринарни лекари. Те също във всеки един момент следяха какво е със­тоянието на живот­ните.

А сега не е така. И мер­ките ни не винаги са адек­ватни. Как така чехите успяха да овладеят и ограничат епидемията, а ние не успяхме. И още не можем. В зах­лас изпадат управ­ляващите, когато трябва да сочат слабос­тите на миналото, и да доказ­ват колко ненужна е дър­жавата в стопан­с­ката дей­ност, как пазарът е вез­десъщ. Видяхме и виж­даме резул­татите от това мис­лене и тази политика. Дано трагедията, която се разиг­рава пред очите ни, ни даде поука. Иначе нещата в страната ще вър­вят от зле по-зле, особено в сел­с­кото стопан­с­тво, което някога бе визит­ната кар­тичка на Бъл­гария, а днес е на път да се превърне в пус­тиня.

Христо Шар­лопов

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...