Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче ЧУМАТА!

ЧУМАТА!

Самото произ­насяне на тази дума буди у хората най-лоши асоциации. А при мисълта, че ТЯ може да зарази и покоси свинете в цялата страна, е нап­раво ужасна. Всички се молим това да не се случи. Иначе…

Тепърва специалис­тите ще анализират причините за появяването у нас на африкан­с­ката чума по свинете, можеше ли тя така бързо да обх­ване цяла Северна Бъл­гария и да пробие на юг? Адек­ватни ли са мер­ките срещу нея? Тези мисли ме въл­нуваха и когато започ­наха да избиват овцете и козите в Стран­джа. В Стран­джа, която в световен мащаб бе най-гъсто населената с животни район на 1000 декара стопан­сивана земя. Да, в света! Очак­вах да чуя и да прочета това. И като не мога друго да сторя срещу идващото бед­с­т­вие, реших да кажа онова, което не чух. В миналото, преди Втората световна война, Бъл­гария имаше една от най-добрите в Европа ветелинарни служби. Аз помня това време: модерни ветеринарни лечеб­ници, опитни лекари, които знаеха колко и какви животни отг­леж­даха във всяко семейс­тво. А както се знае тогава 85 процента от населението беше сел­ско, то значи прак­тически ветеринарите поз­наваха, следяха и под­помагаха цялото живот­новъд­с­тво в страната. Болести по живот­ните е имало и ще има винаги, но дър­жавата трябва да има организацията и грижата за здрав­ното със­тояние на тези животни.

Помня и как бе организирано ветеринар­ното дело и при кооперираното сел­ско стопан­с­тво. Освен дър­жав­ните ветеринарни служби и всяко ТКЗС и АПК имаха соб­с­т­вени ветеринарни лекари. Те също във всеки един момент следяха какво е със­тоянието на живот­ните.

А сега не е така. И мер­ките ни не винаги са адек­ватни. Как така чехите успяха да овладеят и ограничат епидемията, а ние не успяхме. И още не можем. В зах­лас изпадат управ­ляващите, когато трябва да сочат слабос­тите на миналото, и да доказ­ват колко ненужна е дър­жавата в стопан­с­ката дей­ност, как пазарът е вез­десъщ. Видяхме и виж­даме резул­татите от това мис­лене и тази политика. Дано трагедията, която се разиг­рава пред очите ни, ни даде поука. Иначе нещата в страната ще вър­вят от зле по-зле, особено в сел­с­кото стопан­с­тво, което някога бе визит­ната кар­тичка на Бъл­гария, а днес е на път да се превърне в пус­тиня.

Христо Шар­лопов

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие