Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Обратната страна на американската мечта

Обратната страна на американската мечта

Прието е Америка да е сим­вол на прос­периращо и уредено общес­тво, в което всеки има шанс да изпълни американ­с­ката мечта за богат­с­тво, ако е работ­лив, пред­п­рием­чив и изоб­ретателен. Даже е прието да завиж­даме на онези, които успяват да заживеят в Щатите, което е обяс­нимо – огромна пропаган­дна и медийна машина ни рисува САЩ като обетованата земя на щас­тието и успеха. Но за всички ли е така? Като в роман на Стивън Кинг изг­лежда историята с две бъл­гар­чета, осиновени в САЩ. В град­чето Съмър­вил, Мисури, двете момичета попадат в семейс­тво, което се е дър­жало с тях по звер­ски, ужасяващ начин – наказания в тъмна, студена или много топла стая, сис­темен побой, принудително бягане на бос крак по чакъл, обитаване на стая с бетонен под, лишаване от медицин­ска грижа, недох­ран­ване, лоша хигиена. Изродите осиновители са арес­тувани, води се дело. Но със сигур­ност децата ще останат с нелечима душевна рана за целия им живот. Ето, че подобни човешки истории опровер­гават холивуд­с­ките клишета за Америка и показ­ват, че американ­с­кото общес­тво е тежко болно – насилие, масови стрелби, милиони клиенти на психоаналитиците, масова дрога, дик­татура на феминис­тки, джен­дъри и гейове, които нагло се афишират и мач­кат всеки, който не е съг­ласен с тях. Американ­с­кият начин на мис­лене може да е добър в сферата на биз­неса, но е тежко пог­решен в областта на човеш­ките отношения. Индивидуализ­мът се е превър­нал в егоизъм, свободата в свободия, оптимиз­мът и самочув­с­т­вието – в мания за величие. Да допъл­ним и сложим и тамош­ната дезин­тересираност към задъл­боченото знание и масовата кул­тура, които са аналози на нашата чалга и опрос­тач­ване. В тези неща Америка не може да ни е пример за под­ражание, тя не може да претен­дира за морално лидер­с­тво в съв­ремен­ния свят. Американ­с­ката мечта отдавна е мър­тва за двете 14 годишни бъл­гар­чета. Така, както нор­веж­ката мечта е мър­тва за май­ките, чиито деца се отнемат от дър­жавата по абсур­дни поводи и се дават на приемни семейс­тва, предимно от джен­дър­с­кия кон­тин­гент. А истината е, че там, където здравите, традиционни семейни и човешки цен­ности са умиш­лено раз­г­раж­дани, общес­т­вото тръгва по стръм­ния път надолу.

Д-р Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...