Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Без заплати!

Без заплати!

Това, че род­ните депутати се отказаха от зап­латите си за периода на извън­ред­ното положение, е интересен факт, който поражда раз­лични раз­мисли. Оставям нас­т­рана веч­ната дис­кусия кое е популизъм и кое не е. Сигурен съм, че ще издър­жат и без тези пари. Все пак са трета година в пар­ламента. А и някои, както раз­б­рахме от споровете в пленар­ната зала, раз­читали на други доходи.

Факт е обаче, че депутатите дадоха пример на народа. Те показаха, че може и без зап­лати. Все пак без зап­лати не може да се кара дълго. От тук произ­лиза и раз­мисълът за някаква кон­с­пирация. Бъл­гаринът е любител на тази тема и не може да минем без нея. Явно е, че в пар­ламента е даден определен знак, че извън­ред­ното положение няма да продължи дълго. Впрочем тази новина е добра за всички. Само че тя е в сферата на кон­с­пирациите.

Другият въп­рос за раз­мисъл е „До кога без зап­лати?“ До края на извън­ред­ното положение, е извес­т­ният отговор. Да, но този край е в ръцете на същите тези депутати. Ако решат, могат да го удъл­жат, ако раз­мис­лят – да го сък­ратят. И да поч­нат да си получават зап­латите. Интересно е дали всички бъл­гари ще започ­нат да си получават зап­латите на 14 май?!

Прави са депутатите от морална гледна точка. Съоб­разиха се с теж­ката обс­тановка, дадоха своя принос в бюджета на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Но защо тряб­ваше без зап­лати да останат и минис­т­рите, и членовете на политичес­ките кабинети и т. н. Народ­ното съб­рание реши да се събира, когато е нужно, т. е. от време на време. Минис­тер­с­кият съвет обаче си работи, и то доста осезаемо.

По мое мнение депутатите трябва да си получават зап­латите при всяко положение, включително извън­редно. Но да работят така, че всички да си получават зап­латите. И да променят схемата на пленар­ните заседания. Десет минути да обсъж­дат съд­бата на своите зап­лати, а десет часа — със­тоянието и бъдещето на народа. В противен случай с тази, иначе зас­лужаваща адмирации, благот­ворител­ност съз­даваме впечат­ление, че сме в пос­лед­ния окоп и зад нас няма никой.

Спир­дон Спир­донов

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие