Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Позор за Дянков, щета за ГЕРБ!

Позор за Дянков, щета за ГЕРБ!

Позор за Дянков, щета за ГЕРБ!

Симеон Дян­ков напомни за себе си! В интервю раз­к­ритикува лип­сата на реални мерки в защита на биз­неса, „великодушно” обяви, че няма лошо в социал­ните мерки, но въз­ропта за помощта за пен­сионери и деца, защото… не съз­давали принаден продукт. За едно е прав – месеци наред властта даваше на хората и биз­неса кредити, а помощта считаше (по Горанов) за „пари за мар­гинали, хвър­лени от хеликоп­тера”. Чак преди изборите ГЕРБ раз­т­вори кесиите и започна да харчи. Но… тол­кова мизан­т­роп­ски да зачер­к­неш 2 милиона пен­сионери и близо 1 милион деца си е жив социален фашизъм. Какво друго да очак­ваме от минис­търа от пър­вия ман­дат на Бойко Борисов, който оприличаваше бюджета на пица – пос­тна или блажна, обявил бъл­гар­с­ката интелиген­ция за „алчни феодални стар­чета”. Искаше да орязва бол­нични и отпуски, да вдигне радикално пен­сион­ната въз­раст без отс­рочка, да наложи данък на парите за старост и май­чин­с­ките. По негово време от Здрав­ната каса изчезна над милиард, похар­чен кой знае за какво, работеше за провал на стратегичес­ките енер­гийни проекти, през 2013 г. хората излязоха на протести срещу бед­ността и монополите, самозапал­ваха се от отчаяние… Ето печал­ното нас­лед­с­тво на един финан­сов минис­тър, който като по учеб­ник, прилагаше политиките на МВФ и Светов­ната банка, на Сорос и Крис­талина, с които бъл­гаринът бе превър­нат в без­защитно опитно мишле на неолиберал­ните икономически прак­тики. Той днес не вижда, че Бъл­гария има два тежки проб­лема – бед­ност и демог­раф­ска катас­т­рофа. Че нашите майки и бащи са изг­радили тази Бъл­гария и са съз­давали с труда си принадена стой­ност. Че ако днес няма бъл­гар­ски деца, след 50 години това ще е територия, а не дър­жава, че принадена стой­ност няма да има кой да съз­дава.

Отдавна неолиберал­ните и соросоидни ман­три са тотално отречени и провалени. Кризата с COVID-19 доказа, че здравето на може да е тър­говия, пазар и стока. Втората вълна на пан­демията дойде, защото управ­ляващите у нас и по света не научиха урока си през пролетта и под­караха по старому. И не тран­с­национал­ната олигар­хия и без­кон­т­рол­ният пазар, а само национал­ната дър­жава може да спаси икономиката и да помогне на хората. Отречените антихуманни ман­три на Дян­ков могат да предиз­викат само и един­с­т­вено пог­нуса! Позор и за премиера, който наз­начи такъв човек за минис­тър!

Д-р Теофан Гер­манов

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...