Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Пладнешки обир, или как частните болници източват Здравната каса

Пладнешки обир, или как частните болници източват Здравната каса

Час­т­ните бол­ници не са длъжни да купуват лекар­с­тва с общес­т­вени поръчки и ги купуват на сед­морно и десеторно завишена цена. Соб­с­т­вениците на някои час­тни бол­ници са и соб­с­т­веници на фирми за тър­говия с лекар­с­тва. Та ето как час­т­ните бол­ници източ­ват Здрав­ната каса. Докато Ананиев беше минис­тър на здравеопаз­ването, е била изгот­вена поп­равка на закона, за това и час­т­ните бол­ници да се снаб­дяват с лекар­с­тва чрез общес­т­вени поръчки. Но по пътя от Минис­тер­с­кия съвет до Пар­ламента тази поп­равка мис­териозно е изчез­нала и вратич­ката за източ­ване е останала отворена. Подоз­ренията са, че пръст в тази работа може да има гер­бер­с­кият депутат д-р Лъчезар Иванов.

На 16 януари 2020г. той призна: “Внесохме пред­ложение през 2015 г. час­т­ните бол­ници да не правят общес­т­вени поръчки, защото това ни задължи ЕС“. Той цитира европейс­ката дирек­тива 24 от 2014 г. Само че тази дирек­тива изобщо не се занимава с дос­тавки на лекар­с­тва. В страните в ЕС час­т­ните бол­ници си купуват лекар­с­т­вата на пазара, лечението и израз­ход­ваните лекар­с­тва се зап­лащат от пациен­тите или от медицин­с­ките им зас­т­раховки. У нас час­т­ните бол­ници са на хранилка към Здрав­ната каса и след като искат Касата да им зап­лаща лекар­с­т­вата, дър­жавата има пълно право да се увери, че купуват най-изгодно — и затова да обявяват общес­т­вени поръчки.

И така пред очите ни се осъщес­т­вява плад­нешки обир с помощта на лобис­тки закони. Има един изход — да се отделят час­т­ните бол­ници от вимето на Здрав­ната каса. Но това няма лесно да стане. Вече са прекалено мощни. Цели 120 час­тни бол­ници смучат от това виме, в София има повече бол­ници, откол­кото в Авс­т­рия. А напъните да се отк­риват все нови и нови час­тни бол­ници продъл­жават под благия пог­лед на Падишаха.

Антон Гицов

Фейс­бук

(Със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...