Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче България - държавата на „стабилното” срутище

България - държавата на „стабилното” срутище

Огромно свлачище срути скална маса върху пътя в живопис­ното Искър­ско дефиле и остави мес­т­ните хора без връзка с цивилизацията. Път­ната аген­ция се оправда, че нямало как да го пред­види, въп­реки че там работят скъпоп­латени „екс­перти”, чиято задача е именно това — да пред­виж­дат и предот­в­ратяват въз­мож­ните проб­леми. Броени дни преди това се срути най-голямата гор­дост на Бойко Борисов — столич­ното метро. Цели два пъти! Не искаме да си пред­с­тавяме какво би се случило, ако в пиков момент там пътуваха стотици хиляди столичани. А кой ще отговаря за стреса на преките пос­т­радали? Виновни са пак не инс­титуциите и тех­ните начал­ници – все кадри на ГЕРБ, а… под­зем­ните кабели и под­поч­вените води, „лан­с­кият сняг”, комунис­тите и „меж­дународ­ното положение”.

Срути се и току-що отк­ритата лично от премиера (но незаконно и без акт 16) под­порна стена край Рил­с­кия манас­тир, за която бяха пот­рошени шест милиона лева народна пара. Но пък други „под­порни” съоръжения си стоят здраво – тези на дюните и върху уникал­ните ни плажове, които ГЕРБ бетонира заради алч­ност и лобизъм.

Пак краж­бата и лип­сата на дър­жава поз­волиха стотиците незаконни сметища. Едно от тях под­пали ключов учас­тък от АМ „Струма” и дър­жавата похарчи милиони за ремонта й. Отговорни отново няма!

През миналата зима без­водие мъчеше Пер­ник и половин Бъл­гария, защото кметове от ГЕРБ с лека ръка пилееха и продаваха национал­ния воден ресурс на час­тни фирми. А през тази година язовирите започ­наха да преливат и само по чудо нямаше човешки жер­тви. Пак от алч­ност и заради лип­сата на национална водна стратегия, пък и заради нароилите се час­тни ВЕЦ-ове.

Както казва народът: Това, което ГЕРБ пос­т­рои за 11 години, дъж­дът го отнесе за 2 дни… Пример е Варна, където обекти се отк­риват с пом­позно рязане на лента, а след няколко дни вече са пропад­нали, напукани или отново за ремонт…

Подобно беше и с ремон­тите на столич­ните булеварди и ул. „Граф Игнатиев” – забавени срокове, плочки за баня на площада, нерав­ности, опасни ограж­дения тип „перки от акула” по тротоарите, тежък кич за милиони.

Пом­ним звер­с­ката катас­т­рофа край Своге – заради некачес­т­вен път, нес­пазени норми и „спес­тен” асфалт, който отне 20 невинни живота, а наказани пак няма. Както при взривовете на гарата в Хит­рино или пък в завод „Миджур” в Горни Лом. И двете заради занижен дър­жавен кон­т­рол и далавери.

Навод­ненията в Бисер и Мизия за ГЕРБ са стара история – и там хора си отидоха, вод­ната стихия остави други без дом, а всички заедно чакат ком­пен­сации от дър­жавата, която ги заб­рави… Срутището в нашата „стабилна” гер­бер­ска Бъл­гария е и в други сфери — похар­чени са 2 милиарда лева за елек­т­ронно правител­с­тво, без да има такова, Тър­гов­с­кият регис­тър изчезна за сед­мици, а хакер с жълто около устата проби дан­ните на НАП и източи инфор­мацията на 5 милиона бъл­гар­ски граж­дани. По подобен начин се срутиха и регис­т­рите за дет­ски градини в София, и елек­т­рон­ните винетки… Срутиха се цели отрасли в индус­т­рията, земеделието и живот­новъд­с­т­вото — предимно заради управ­лен­ско без­хаберие и слугуване на чужди интереси.

Да говорим ли за здрав­ната сис­тема, която поради неком­петен­тно управ­ление проспа лятото и през есента бол­ните от COVID-19 умираха по стъл­бите на бол­ниците, стиг­нахме и най-висок процент смър­т­ност в Европа. А вак­сините? Пос­ледни сме в Европа, а западни медии изчис­ляват, че ще ни вак­синират чак до 2040 г. Не, благодарим. Не искаме Бойко Борисов да ни лекува!

Нав­ръх най-тежката криза, Бан­ката за раз­витие, която тряб­ваше да помага на мал­кия и сред­ния биз­нес, хариза 75 милиона лева на никому неиз­вес­тна колек­тор­ска фирма и по неясни критерии.

От прозореца на джип­ката се решавали проб­лемите на Бъл­гария” – бодро рапор­тува вчера зам.-министър Николай Нан­ков.

Не, от прозореца на джип­ката без­кон­т­ролно се хар­чат пари и се реди алъш-веришът за идващите избори, докато народът ни продъл­жава „стабилно” да е най-бедният и бол­ният в Европа, да яде вредни храни, да диша мръсен въз­дух, да пътува и загива по опасни пътища, в джоба му да бър­кат без­с­к­рупулни влас­тимащи, за да пъл­нят с пачки нощ­ните си шкаф­чета и офшор­ните си сметки.

Превър­наха Бъл­гария в държавата-срутище!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...