Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Екипът на победата

Екипът на победата

БСП пред­с­тави водачите на листи в пред­с­тоящите на 4 април пар­ламен­тарни избори. Какво впечат­ление предиз­вик­ват тези и опитни, и съв­сем нови лица? Думата е една: „Победа!” Екипът на Нинова излъчва решимост за битка срещу Зад­кулисието и прев­зетата дър­жава. Сред водачите в избор­ните листи на БСП виж­даме пос­тиг­нат политически баланс до утвър­дени пар­ламен­таристи намират естес­т­веното си място нови фигури — юристи, икономисти, лекари, пред­с­тавители на мес­т­ната власт. Сред БСП елита раз­поз­наваме ярки политически оратори и водещи екс­перти, ще видим и блес­тящи интелек­туалци и общес­т­веници от граж­дан­с­ката квота и коалицион­ните пар­т­ньори.

Общото впечат­ление е, че БСП се готви за решаваща битка с пороч­ния модел на властта. Но не само това — готви се да управ­лява с нов морал и екс­пер­т­ност! На базата на прин­ципите на „Визия за Бъл­гария” да изведе страната от теж­ката здравна и социално-икономическа криза, да се пребори с бед­ността и коруп­цията, да върне вър­ховен­с­т­вото на закона и реал­ната свобода на словото, да води балан­сираната вън­шна политика в съв­ремен­ния многополюсен свят и да не допусне на територията ни чужди военни бази и агресия към брат­ска Русия. И най-важното – БСП се готви да рес­тар­тира социал­ната дър­жава!

Кор­нелия Нинова не се изп­лаши първа да обяви своя екип и водачи на листи, защото те носят силата на обнов­лението, докато ГЕРБ и пат­риотите могат само да реанимират изхабени и ком­п­рометирани лица, да ни пред­ложат „още от същото”. Срещу това управ­ление миналото лято протес­тираха 70% от бъл­гарите, които отрекоха мафиотско-мутренския модел на ГЕРБ. Няма да комен­тираме антисис­тем­ните пар­тии, които залагат на шоуто и популизма, но не се знае на чий бряг ще зас­танат след изборите. Дали ще се борят за истин­ска промяна и нова Бъл­гария, или ще са поред­ната изтър­гувала се за пари и облаги патерица на ГЕРБ. Историята и неус­пехите учат: реал­ната промяна може да пос­тигне опитна и сис­темна пар­тия като БСП.

След два месеца пред­с­тоят пар­ламен­тар­ните избори, а после и президен­т­с­ките. Но отсега е ясно — Бъл­гария има силен и мотивиран Екип на Победата, който ще върне на бъл­гар­с­ките граж­дани прев­зетата от мут­рите дър­жава и ще започне очак­ваната от народа Промяна!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...