Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Не нахранихме ли вече електропрасетата?

Не нахранихме ли вече електропрасетата?

Жал ми е, че обиж­дам доб­рите животинки, но съчиних тази нова думичка заради прос­ловутия прасешки апетит. Много често (да не кажа винаги) отк­ривам този апетит — към парите, естес­т­вено — в много чужди фирми, прис­лам­чили се по един или друг начин до нашия вът­решен пазар.

В случая думата ми е за елек­т­ричес­т­вото, вез­десъщия ток, който всички волю-неволю изпол­з­ваме. Дос­коро елек­т­роп­расетата грух­тяха само в района на енер­гий­ните произ­водители — тецове, фотовол­таици, вятърни цен­т­рали. То не бяха гръмотевични цени по стотици левове за мегават на т. нар. американ­ски топ­лоцен­т­рали, то не бяха едри пари за произ­ведената — внимание! — през нощта слън­чева енер­гия. Сред тези суми скромно се гушеше нашата един­с­т­вена (защо ли!?) АЕЦ „Коз­лодуй“, която пред­лагаше стоката си по някакви си четирий­сет лев­чета за мегават­час.

Сега към тази весела, предимно чуж­дес­т­ранна, ком­пания се включиха и нашите енер­гораз­п­ределителни дружес­тва. А те и тол­кова са наши… Преди ден-два получих писмо — досъдебно предуп­реж­дение, че видите ли, забавям вноска от 51.50 лв. и ако не съм я платял вед­нага — барабар с лих­вите — щяло да се стигне до прекъс­ване на тока и до съдебно изземане на въп­рос­ната 50-левова бан­к­нота! Любезен под­пис — ЧЕЗ. Да се чуди човек какво дири чеш­кото елек­т­рораз­п­ределение у нас?! Свър­шиха се бъл­гар­с­ките елек­т­роин­женери, що ли?

Ама да не мис­лите, че съм забавил внос­ката със сед­мици или месеци? Нищо подобно. Новият срок за плащане на ЧЕЗ е само ДЕСЕТ ДНИ! Пол­з­ваш, плащаш, бягаш! Така де, трябва да има европейски ред. Някъде ми се мярна съоб­щение в печата, че нашата г-жа омбуд­с­манка въз­разила за този тол­кова кратък срок (по-рано и срокът бе по-дълъг, и подобни предуп­реж­дения идваха след втора неп­латена сметка), но гласът й очевидно се е загубил в предиз­бор­ната вих­рушка.

И си мисля, защо пък това освирепяване от страна на ЧЕЗ? Уж сме приятел­ски дър­жави, нали така, пане елек­т­ричар? Пък после се сетих — та те, милите, взимат пример от нашен­с­ките (чужди) банки. Там всяко мръд­ване води до такса и до лих­вичка. Защо да не се нап­рави същото и в елраз­п­ределението? Левче, два — кой ти ги дава? Минават въп­рос­ните 10 дни и броячът на лих­вата се включва — така де, живеем в ерата на елек­т­рониката. Седя и си мисля: имаше нав­ремето едни големи рошави метли, с които премитаха улиците. Няма ли някой — най после! — да грабне една, ама мнооого голяма, метла и да започне — от чуж­дите елп­расета, та нататък?

Петър Герасимов

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...