Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Монополите, глупако!

Монополите, глупако!

Пар­ламен­тът започна работа. Този път по-скоро ще има правител­с­тво – трудно, с много ком­п­ромиси и с хоризонт много по-къс от пъл­ния 4-годишен ман­дат. Дано бъдат продъл­жени сил­ните кад­рови решения и блес­тящите дейс­т­вия на служеб­ното правител­с­тво, със­тавено от президента Радев – ревизията и осветяване на милиар­дите, потънали в коруп­ция и като подарък от ГЕРБ към свои фирми. Пресичането на купения и кор­поративен вот, а също спиране на крещящата коруп­ция в здравеопаз­ването и премах­ването на феодал­ните дър­жавни бол­ници, в които дирек­торът е Бащица, досущ онзи от джип­ката.

Но едно е много важно. Новият пар­ламент да не се под­лъгва в неолиберал­ните брът­вежи за приватизация, кон­цесии и остеритет (казано на бъл­гар­ски – затягане на коланите до бавна смърт), изричани от демодирани икономисти.

Задача на новия пар­ламент е да защити бъл­гар­с­ките граж­дани от ширещата се спекула с цените на основни стоки и услуги, на храни и лекар­с­тва, причинена от икономически мародери, тър­сещи свръх­печалба във време на криза. Да спре лобизма и да озапти наг­лите монополи – топ­лофикации, водни и елек­т­рически ком­пании, които пос­тоянно вдигат цените и тор­мозят пот­ребителите в най-бедната страна в Европа.

Икономиката, глупако!” бе девизът на един съвет­ник на президент Клин­тън, с който му напом­нял, че сред­нос­татис­тичес­кият граж­данин не се интересува от „меж­дународ­ното положение”, а да има работа, рас­тящи доходи, пред­видимост. Така е в Америка, в Бъл­гария е сто пъти по-важно, защото от 30 години живеем в грабител­ски неолиберален преход, в пер­манен­тна криза. В дър­жава, в която граж­данинът е сираче, а едрият биз­нес е галеник.

Реал­ната промяна днес е Бъл­гария отново да тръгне по пътя на социал­ната дър­жава, в която дър­жавата има кон­т­рол, в която монополите и спекулата са пресечени. Всичко друго е под­мяна! Тези политици, които не го раз­берат (даже днес да се кичат като носители на „промяната”), ще бъдат жес­токо наказани от народа!

Д-р Теофан Гер­манов

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие