Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Русия и Китай в съюз – сбъдващият се кошмар на САЩ

Русия и Китай в съюз – сбъдващият се кошмар на САЩ

Много е смешно как САЩ плашат Русия с “невиж­дани сан­к­ции“ и как я зап­лаш­ват колко много щяло да я “заболи“. Смешно е, защото този филм вече е вър­тян. След като Русия си върна Крим през 2014 г., пак имаше “невиж­дани“ сан­к­ции. Тогава разни западни политици и анализатори убедено чер­таеха след­ната верига от пред­с­тоящи събития: въвеж­даме сан­к­ции — те раз­сип­ват Русия — олигар­сите, чийто биз­нес страда, се обединяват срещу Путин — народът, който умира от глад заради сан­к­циите, се вдига на бунт срещу Путин — вслед­с­т­вие на тази демок­ратична революция Путин пада — слагаме на власт някое наше момче тип Навални и нещата зас­пиват. Чес­тно, съв­сем сериозно го говореха това преди осем години.

Нещо да се сбъдна от тези пред­с­казания? Нищичко.

Ама сега сан­к­циите щели да са нес­рав­нимо по-силни. И след тях рус­наците вече нямало да имат части за телефони и ком­пютри. Хайде да помис­лим дали е така. Ако САЩ наис­тина спрат дос­тав­ката на въп­рос­ните части, нали знаете, че Русия има откъде да си ги набави. Сещате се откъде ще ги вземе, но все пак да кажа — от Китай. Така че поред­ният опит, абсолютно несъс­тоятелен, да бъде наказана Русия, ще доведе до засил­ване на връз­ките между Мос­ква и Пекин. Докол­кото знам това е най-големият кош­мар на Вашин­г­тон. И въп­реки това, там правят всичко въз­можно за реализацията именно на този кош­мар.

Петър Вол­гин

От Фейс­бук, заг­лавието е на ЗЕМЯ

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...