Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Мафията като конюнктура

Мафията като конюнктура

Ако са ни кон­куренти за властта — са част от мафията.

Ако са ни нужни за коалиция — прес­тават да бъдат част от мафията.

Ако след време ни съборят коалицията — пак са от мафията и винаги са си били.

За една квази-секта в нашето политическо прос­т­ран­с­тво, т. нар. демок­ратична общ­ност, тер­мините “мафия“ и “зад­кулисие“ са придобили почти метафизичен харак­тер. Те са флуидни.

Отп­рав­ната им точка е самата общ­ност — буд­ната софийска съвест на общес­т­вото, която винаги е обрат­ното на мафия, изначално. Ако си против тях, автоматично ставаш от мафията. Ако си с тях — прес­таваш да бъдеш. Така понякога е въз­можно няколко пъти да прес­кочиш в със­тоянието на мафия и на немафия за кратък период. Нещо като смяната на половете сред “полово флуид­ните“, с тази раз­лика, че не си ги избираш ти, а ти ги избират на теб. В зависимост дали си с демок­ратите, или против тях.

Или като агрегат­ните със­тояния на вещес­т­вата — есента на 2021-ва си в със­тояние “мафия“, защото се съдите с Асен Василев и издигате Петър Илиев. После преминавате в агрегат­ното със­тояние на “антимафия“/“почтени“, защото дър­жите демок­ратите на власт с коалицията си. Извед­нъж много рязко агрегат­ното ви със­тояние на “антимафия“/“почтени“ се стопява за един ден и отново преминавате в със­тояние “мафия“, понеже сте им раз­турили коалицията.

Един­с­т­веният начин да се занимавате с политика в Бъл­гария и да не бъдете в агрегат­ното със­тояние на “мафия“ е, ако капитулирате пред тези 200300 влиятелни семейс­тва в цен­търа на София (Прокопиеви, Бой­кикеви, Лорер и т. н.) и някол­кото хиляди протес­търа около тях. В противен случай — дори да сте опозиция, ще вдигат протести срещу вас с искане за незабавна оставка на опозицията, пар­дон… мафията.

Вашата принад­леж­ност към мафията или към поч­тените се предоп­ределя от отношението ви към тази истерична общ­ност и ней­ните лидери. Нищо друго.

Крис­тиян Шкварек От Фейс­бук­Заг­лавието е на ЗЕМЯАвторът е политически анализатор, автор на статии в редица издания, пуб­личен говорител и пред­с­тавител на пар­тията на Европейс­ките кон­сер­ваторите и рефор­мис­тите.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...